ทัวร์แพ็กเก็จ หลวงพระบาง เมือง มรดกโลก ประเทศ ลาว 4 วัน
ReadyPlanet.com
dot
แพ็กเก็จทัวร์เหนือท่านออกแบบได้
แพ็กเก็จทัวร์เหนือ ส่วนตัว


เพิ่มเพื่อน
Line id  : @konthaitour
Line id  : bassktt
Konthaitour VDO
LINE Stickers  Konthaitour Vo2.
ครอบครัว คนไทยทัวร์ รูปแบบ Line sticker Vo1.
รีวิวจากฃูกค้า
กิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) สานฝัน ปันรอยยิ้ม
ทำไมท่านต้องตัดสินใจใช้บริการเรา /เรามีคำตอบค่ะ
แพ็กเก็จทัวร์ภาคเหนือ / ทัวร์ส่วนตัว ไม่มี Join
VIP-Executive Tour Service
ประชุมสัมมนา-เช่ารถตู้-ทัวร์หมู่คณะ ,ทัวร์เหมา
ทีมงานคนไทยทัวร์
ประชุม สัมมนา ,งานเลี้ยง ,กิจกรรมต่างๆ ,ปาร์ตี้ส่วนตัว ,Tour organize,golf arrangement ,events ,ทัศนศึกษา
คนไทยทัวร์   รับสมัคร Partner คู่ใจทั่วประเทศ
tripadvisor


ทัวร์แพ็กเก็จ หลวงพระบาง เมือง มรดกโลก ประเทศ ลาว 4 วัน

 

 

 

ทัวร์แพ็กเก็จ หลวงพระบาง เมือง มรดกโลก ประเทศ ลาว 4 วัน

 พร้อมเดินทางทุกวัน  4 ท่านขึ้นไป 

โปรแกรมทัวร์มรดกโลก

กรุงเทพ / เชียงใหม่ หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

ทัวรืแพ็กเก็จหลวงพระบาง 4 วัน

วันแรก  /

 

********* เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบิน ............

ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยแต่มีไกด์หลวงพระบางนำเที่ยว

-16: 15 น.       ถึงสนามบินหลวงพระบาง โดยมีไกด์ที่น่ารัก ชาวหลวงพระบางรอต้อนรับ ตรงทางออกสนามบิน

-17: 15 น.      นำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี   ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง  ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมา

-18: 30 น.       รับประทานอาหารค่ำ

-19: 30 น.       เข้าเช็คอินที่  โรงแรม วิชุนนำโชค  ระดับ 3  ดาว  หรือ เทียบเท่า

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ถนนคนเดิน หรือ ตลาดไนท์บาร์ซา(Night Market) จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง 

ทัวร์แพ็กเก็จ หลวงพระบาง เมือง มรดกโลก ประเทศ ลาว 4 วัน

05.30 น.          ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา   ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข  ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง  นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง

-7.15 .         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

-9.30 น.         ลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง พร้อมชมพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

13.00 น.         จากนั้นเดินทางสู่บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรง และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย

15.00 น.          เดินทางไปน้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางซี  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่ม

-18: 30 น.       รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สาม  

ทัวร์แพ็กเก็จ หลวงพระบาง เมือง มรดกโลก ประเทศ ลาว 4 วัน

-รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม / check out

-8: 30 น.        ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว จากนั้นนำท่านกราบไหว้พระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระ

 -10: 30 น.      ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง

-12: 00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

-13.30 น.        เดินทางชม ชมวัดวิชุนราช  วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม

-14.30 น.        จากน้ันชมบ้าน มรดกโลก ที่องค์การยูเนสโกได้อนุรักษ์ไว้ให้  บ้านที่สร้างแบบสมัยเก่าแก่เพียงหลัง เดียวทคีงอยู่เป็นบ้านที่เสาบ้านไม่ใช้ตะปูดอก แต่จะใช้ไม้สอดเข้าหากนั และมีต้นเสาบ้านนับสิบๆ ต้น

-15.: 30 น.         เดินทางสู่ ตลาดดารา เพื่อชมเครื่องเงิน ผ้าทอมือที่มาจากแขวงหัวพัน ซำเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนั้นยังมีผ้าทอของไทลื้อ และผ้าทอจากลาวสูง ทอเป็นผ้าซิ่น หมวก ย่าม ฯลฯ

-16.30 น.        หากท่านชื่นชอบการ ซาวน่า อบสมุนไพร แบบดั้งเดิม ห้ามพลาด แบบ ชาวหลวงพระบาง ขนานแท้  ( ท่านใดไม่ชอบ จะพากลับที่พัก  ) หรือ พาไปนั่งรอที่ร้านกาฟ ที่ขึ้นชื่อ ( ลูกค้าจ่ายค่ากาแฟ เอง )

-18: 30 น.       รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สี่  

ทัวร์แพ็กเก็จ หลวงพระบาง เมือง มรดกโลก ประเทศ ลาว 4 วัน

-รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม / check out

9: 00 น.         อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวซึ่งผู้มาเยือนหลวงพระบางไม่ควรพลาด บ้านผานมมีชื่อเสียงในการทำผ้าทอมือด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม

-11: 00 น.       รับประทานอาหารกลางวันแบบเฝอ  และ ข้าวซอย แบบหลวงพระบาง ขนานแท้

-12: 00 น.     เดินทางไปสนามบินหลวงพระบาง

จนถึงเวลานำท่านสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบิน*********

 

โปรแกรมนี้สามารถสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้เดินทาง และสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ทีมงานคนไทยทัวร์

จะคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของท่านเป็นสำคัญ

ทัวร์แพ็กเก็จ หลวงพระบาง เมือง มรดกโลก ประเทศ ลาว 4 วัน

 

แวะชมอัลบั้มสวยๆ เมืองหลวงพระบางได้ที่นี้

 

 https://www.facebook.com/pg/konthaitour/photos/?tab=album&album_id=10155151793099384  

 

เป็นราคาที่คำนวณมาอย่างละเอียดแล้ว

อัตราค่าบริการ 4 ท่านขึ้นไป

-ท่านละ          บาท       / เช็คราคาอีกครั้ง 

 หลวงพระบาง

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

-โรงแรมระดับ 3 ดาว /   3 คืน + อาหารเช้า      

-มัคคุเทศก์หลวงพระบาง ผู้ชำนาญดูแลระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

-อาหารกลางวัน  3 มื้อ, อาหารเย็น 3  มื้อ + ผลไม้

-ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรมทุกที่

-น้ำดื่มตลอดเส้นทาง + ผ้าเย็น (ในรถ)

-รถตู้  ปรับอากาศทอ่งเที่ยว และ รถจัมโบ้ๆ และรถกอล์ฟเที่ยวในตัวเมือง/เรือล่องโขงรับส่ง

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ทิป ไกด์ คนชับ และเครื่องดื่มอื่นๆในมื้ออาหาร ฯลฯ

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม 

-ตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ 

 ทัวร์แพ็กเก็จ หลวงพระบาง เมือง มรดกโลก ประเทศ ลาว 4 วัน

หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลือไม่น้อย กว่า 6 เดือน

มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

เอกสารที่ใช้      พาสปอร์ต  ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการจอง  เมื่อยืนยันการจอง ส่งเมล์ konthaitour@hotmail.com หรือ Line สำเนาหน้าพาสปอร์ตมา พร้อมชำระค่า มัดจำ ท่านละ   8,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 

หมายเหตุ

สกุลเงินลาว ใช้เงิน กีบ  อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท  เท่ากับ 253 กีบ โดยประมาณ

อากาศหลวงพระบาง อุณหภูมิระดับเดียวกับภาคเหนือของประเทศไทย  อาจเย็นกว่า 3-4 องศา

สามารถเปิดโรมมิ่งมือถือก่อนเดินทาง มาประเทศลาว

สามารถซื้อซิมลาว หรือ เบอร์ลาว ใช้ได้ ระหว่างมาท่องเที่ยว

เอกสารที่ใช้      พาสปอร์ต  ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก เมื่อยืนยันการจอง ส่งเมล์ konthaitour@hotmail.com หรือ Line สำเนาหน้าพาสปอร์ตมา  ต้องวางมัดจำ 50% ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์

2. การสำรองที่นั่ง ต้องส่งสำเนาพาสปอร์ต  หน้าแรก

ขั้นตอนการชำระเงิน สามารถชำระได้หลายวิธี ดังนี้

- ชำระเงินค่าบริการผ่านระบบบัญชีธนาคาร โดยการโอนเงินผ่านบัญชีหรือตู้เอทีเอ็ม

logoHomeTH_bbl

 ธนาคารกรุงเทพ   / นายชิษณุพงศ์     จิระโชตินันท์กุล     สาขา ท่าแพ   ( เชียงใหม่  )

  251-462641-1 

head-re-logo-bank-100

 ธนาคารไทยพาณิชย์ /  นายชิษณุพงศ์       จิระโชตินันท์กุล     สาขา ถนนเมืองสมุทร

 660-225261-9 

k_logo

 ธนาคารกสิกรไทย  /  นายชิษณุพงศ์       จิระโชตินันท์กุล     สาขาราชวงศ์

 ( เชียงใหม่  )  159-2-53140-9

ktb_logo

 

 ธนาคารกรุงไทย           นายชิษณุพงศ์       จิระโชตินันท์กุล     สาขา ถนนช้างเผือก   ( เชียงใหม่  )  983-1-13823-6

**หมายเหตุ:    เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินกรุณาแฟกซ์สลิปโอนเงินกลับมายังบริษัทฯที่ เบอร์แฟกซ์ 053-412130  หรือส่งเมล์konthaitour@hotmail.com หรือ Line สำเนาการโอนเงิน          

หมายเหตุ :  หลังจากโอนเงินแล้ว ทางเราจะทำการโอนเงินเพื่อทำการจองที่พัก ร้านอาหาร และ ค่าประกันเดินทางและ เตรียมรถ และ ไกด์ทันทีนะครับ 

และบอกห้องเตียงใหญ่ หรือ เตียงคู่ หรือ เตียงเสริม  ระบุด้วยครับ 

4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำ จะถูกริบเงินมัดจำทันที

5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัท

7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น

 

9.เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

 ทัวร์หลวงพระบาง คนไทยทัวร์ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์แพ็กเก็จ หลวงพระบาง เมือง มรดกโลก ประเทศ ลาว 3-6วัน

ทัวร์แพ็กเก็จ หลวงพระบาง เมือง มรดกโลก ประเทศ ลาว 3 วัน
สงกรานต์ หลวงพระบาง Lao New Year festivalแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2000 All Rights Reserved By Konthaitour / The Luxury Tour Operator Specialty base in Chiang Mai, Thailand. มากกว่าคำว่าทัวร์ ใส่ใจทุกรายละเอียด เรียกหาคนไทยทัวร์

           ช่องทางการติดต่อ คนไทยทัวร์ 

   Konthaitour VDO

 

บริษัททัวร์นำเที่ยวเชียงใหม่ ,แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่ ,ท่องเที่ยวเชียงใหม่, ,ทัวร์เหนือ ,tour operator chiangmai,tour chiang mai ,tour package chiangmai,northern tours,chiangmai-chiangrai-travel,ทัวร์เหนือ,chiangmai,tour company chiangmai ,ข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงใหม่,Chiang mai , Chiangmai Travel Center, Tour Operator chiang mai thailand , chiang mai tours ,travel chiang mai ,tour chiang mai , chiangmai travel, Luxury-executive-VIP Tours ,family tours, honeymoon tours, Sightseeing ,tour package , chiang mai hotel, Travel Chiang maiทัวร์เชียงใหม่ ,เที่ยวเชียงใหม่ ,chiang mai mice ,chiang mai organize,บริษัททัวร์เชียงใหม่,บริษัททัวร์ ,เชียงใหม่,บริษัททัวร์นำเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่ ,ท่องเที่ยวเชียงใหม่, ,ทัวร์เหนือ,โรงแรมเชียงใหม่,กรุ๊ปทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์เหมาเชียงใหม่,จังหวัดเชียงใหม่,เชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว เชียงใหม่,บริษัททัวร์นำเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่ ,ท่องเที่ยวเชียงใหม่, ,ทัวร์เหนือ,โรงแรมเชียงใหม่,กรุ๊ปทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์เหมาเชียงใหม่ , chiang mai , Chiangmai Travel Center, Tour Operator chiang mai thailand , chiang mai tours ,travel chiang mai ,tour chiang mai , chiangmai travel, chiang mai activities,hotel chiang mai ,chiang mai hotel, honeymoon tours, Sightseeing ,tour package,#บริษัททัวร์เชียงใหม่ #บริษัทนำเที่ยวชียงใหม่ #บริษัทนำเที่ยว #ทัวร์เชียงใหม่ #เที่ยวเชียงใหม่ #แพ็กเก็จนำเที่ยวเหนือ #แพ็กเก็จนำเที่ยวเชียงใหม่ #โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ #ทัวร์ครอบครัวเชียงใหม่ #สันทนาการเชียงใหม่ #teambuildingchiangmai #chiangmaiteambuilding #micechiangmai #chiangmaimice #บริษัททัวร์ #คนไทยทัวร์ #เชียงใหม่ ,#chiangmaitravel #touroperatorchiangmai #chiangmai #chiangmaithailand #thailandchiangmai #travelagentchiangmai #travelagencychiangmai@konthaitour #konthaitour #holidaychiangmai #vacationchiangmai #asiatravel #tourguidechiangmai #chiangmaivip #honeymoonchiangmai #journeychiangmai #northernthailand #chiangmaiguide #guidetochiangmai#tourismchiangmai #tourismthailand,chiang mai,chiang mai photo,travel chiang mai ,tour thailand,holiday chiang mai,vacation chiang mai ,เชียงใหม่ ,ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ,chiang mai hotel ,thailand chiang mai,family tour,tour group,vip tour,tour company เชียงใหม่ ,ภาคเหนือ , tour chiangmai แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ Chiang Mai travel , Chiang Mai Tour,chiang mai package tour,trip chiangmai,ทริปเหนือ,เชียงใหม่ทริป ,honeymoon chiang mai ,chiang mai attractions,chiang mai activity,Chiang mai ,Chiang mai tour, tour chiang mai ,trip planner,advisor chiang mai , VIP,family tours, honeymoon tours, Sightseeing ,vacation , shopping chiang mai , holiday chiang mai ,thailand tour package , trip chiangmai ,thailand tour,tour thai,northtrip,hotel chiangmai,tour,guide ,จองห้อง ประชุม สัมมนา ,งานเลี้ยง ,กิจกรรมต่างๆ ,ปาร์ตี้ส่วนตัว ,Tour organize,golf arrangement ,events ,ทัศนศึกษา, ดูงาน ,ประชุมสัมมนา, ฝึกอบรม,STAFF PARTY และงานสังสรรค์ต่าง ๆ,พิธีการและงานมงคลต่าง ๆ,งานแต่งงาน  ,ฉลองเปิดบริษัท ,Theme party  ,Staff Party ,team building ,mice
    

TAT License : 21-00777
มากกว่าคำว่าทัวร์ ใส่ใจ ทุกรายละเอียด เรียกหา คนไทยทัวร์ 

3/112  ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร :   063-7892562   ,   089-5987492  
    @konthaitour  , bassktt

เเฟกซ์:   053-412130  
อีเมล์ :  konthaitour@hotmail.com  
ไทย :  www.konthaitour.com  Eng Version  : www.konthaitours.com