ทัวร์วัดเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน,เชียงใหม่ ,บริษัททัวร์นำเที่ยวเชียงใหม่ ,แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่ ,ท่องเที่ยวเชียงใหม่, ,ทัวร์เหนือ ,tour operator chiangmai,tour chiang mai ,tour package chiangmai,northern tours,chiangmai-chia
ReadyPlanet.com
dot
แพ็กเก็จทัวร์เหนือท่านออกแบบได้
แพ็กเก็จทัวร์เหนือ ส่วนตัว


เพิ่มเพื่อน
Line id  : @konthaitour
Line id  : bassktt
Konthaitour VDO
LINE Stickers  Konthaitour Vo2.
ครอบครัว คนไทยทัวร์ รูปแบบ Line sticker Vo1.
รีวิวจากฃูกค้า
กิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) สานฝัน ปันรอยยิ้ม
ทำไมท่านต้องตัดสินใจใช้บริการเรา /เรามีคำตอบค่ะ
แพ็กเก็จทัวร์ภาคเหนือ / ทัวร์ส่วนตัว ไม่มี Join
VIP-Executive Tour Service
ประชุมสัมมนา-เช่ารถตู้-ทัวร์หมู่คณะ ,ทัวร์เหมา
ทีมงานคนไทยทัวร์
ประชุม สัมมนา ,งานเลี้ยง ,กิจกรรมต่างๆ ,ปาร์ตี้ส่วนตัว ,Tour organize,golf arrangement ,events ,ทัศนศึกษา
คนไทยทัวร์   รับสมัคร Partner คู่ใจทั่วประเทศ
tripadvisor


ทัวร์วัดเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

“ทัวร์วัดเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน” (KTT 009)

 

 

 

วันแรก : วัดเชียงมั่น – วัดเจดีย์หลวง – วัดดวงดี – วัดดับภัย – วัดเชียงยืน – วัดพระสิงห์ –วัดหมื่นกอง – ขันโตกดินเนอร์

08.00 น.               รับท่านที่สนามบิน หรือตามที่นัดหมาย

08.30 น.               ออกเดินทางสู่ วัดเชียงมั่น เป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นใน จ.เชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว เป็นพระพุทธรูปแก้วผลึกสีขาวปางมารวิชัย

                                ชม วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย (พญาแสนเมืองมา)

นมัสการ วัดดวงดี เดิมชื่อ “วัดต้นหมากเหนือ” มีเจ้านายเมืองเชียงใหม่องค์หนึ่ง เป็นผู้สร้างวิหารและโบสถ์แบบพื้นเมืองล้านนา

ชม วัดดับภัย เดิมชื่อ “วัดอภัย” หรือ “วัดตุงกระด้าง” มีบ่อน้ำอยู่หน้าวิหาร เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพราสมัยพรเจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 เสด็จกลับจากกรุงเทพฯ ต้องแวะมาวัดดับภัย เพื่อนำน้ำในบ่อนี้ไปสรงน้ำพระพุทธมนต์ ก่อนแวะไปวัดเชียงยืนเพื่อสืบดวงชะตา

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู หรือ บุฟเฟ่ต์ (มื้อที่ 1)

13.00 น.               เดินทางสู่ วัดเชียงยืน มีโบสถ์แปดเหลี่ยมที่เก่าแก่ด้วยรูปแบบศิลปะพม่า แม้ตัวโบสถ์จะทรุดโทรมตามกาลเวลา ซึ่งจะห้ามผู้หญิงเข้าไปตามความเชื่อของชาวล้านนา

                                มุ่งหน้าสู วัดพระสิงห์ (พระธาตุประจำปีมะโรง) เป็นวัดที่สำคัญของนครเชียงใหม่ เพราะเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานกว่า 655 ปี และได้รับสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก จึงเป็นที่รวมของตัวอย่างศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมล้านนามากที่สุด อาทิ พระอุโบสถ วิหารลายคำ หอไตร เป็นต้น

                                และแห่งสุดท้ายสำหรับวันนี้ คือ วัดหมื่นกอง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์มังราย เป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองล้านนาในย่านสามล้าน อันเป็นที่พักขุนนางชั้นสูง

16.30 น.               เข้าเช็คอินที่โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.               รับประทานอาหารค่ำ แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมกับชมการแสดงการฟ้อนรำในแบบล้านนาโบราณและประยุกต์ (ขันโตกที่ คุ้มขันโตกดีที่สุดในภาคเหนือ) (มื้อที่ 2)

21.30 น.               กลับเข้าที่พัก

   

 

วันที่ 2 : วัดชัยมงคล – วัดลอยเคราะห์ – วัดพันอ้น – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ครูบาร์ศรีวิชัย – วัดสวนดอก – ล่องเรือวิเวอร์ครุยซ์ หรือ ถนนคนเดิน

-รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.               รับท่านที่โรงแรม และมุ่งหน้าสู่ วัดชัยมงคล อยู่ริมแม่น้ำปิง ลักษณะของเจดีย์วัดชัยมงคลเป็นศิลปะพม่า – มอญ พร้อมทั้งชาวบ้านในละแวกนั้น นิยมการปล่อยนก ปล่อยปลา ในวัดแห่งนี้

                                นมัสการ วัดลอยเคราะห์ เดิมชื่อ “วัดร้อยข้อ” (วัดฮ้อยข้อ) เป็นวัดที่มีศิลปะสถาปัตยกรรมเป็นแบบพื้นเมืองของชาวล้านนา มีพระพุทธรูปปางถวายเนตรและพระเจ้าทันใจประดิษฐานอยู่

                                และปิดท้ายช่วงเช้าด้วย วัดพ้นอ้น โดยวัดพันอ้นได้บูรณะเจดีย์ โดยการปิดทององค์คาดใช้วงเงิน 4.14 ล้าน ซึ่งสวยงามมาก ๆ พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นภายในบริเวณวัด

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ที่ Holiday Garden Hotel (มื้อที่ 3)

13.00 น.               ออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เดินนับขั้นขึ้นบันไดนาคเปรียบดังนักแสวงบุญ (รวมค่าลิฟต์ขึ้น – ลง)

14.30 น.               แวะนมัสการ ครูบาร์ศรีวิชัย เป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่เริ่มชักชวนประชาชน สร้างทางจากเชิงดอย ถึงพระธาตุดอยสุเทพ อยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ

15.30 น.               นมัสการ วัดสวนดอก เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งบริเวณรอบ ๆ วัด จะเป็นชุมชนสวนดอก และวัดสวนดอกได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ อีกด้วย

16.00 น.               กลับสูที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.               ล่องเรือตามแม่น้ำปิง พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือริเวอร์ครุยซ์ (ในกรณีที่น้ำขึ้นหรือน้ำท่วม ทางเราจะพาท่านไปทานอาหารที่ร้านอื่นแทน) (มื้อที่ 4) หรือ จะเดินเที่ยวชมถนนคนเดิน และรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ที่ถนนวัวลาย หรือ ถนนท่าแพ (ลูกค้าจ่ายเองค่ะ)

 

 

  

วันที่ 3 : อำเภอสันกำแพง – ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่

-รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม / เช็คเอ้าท์

08.00 น.               รับท่านที่โรงแรม และออกเดินทางสู่ ศูนย์การทำร่มที่หมู่บ้านบ่อสร้าง .สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และแวะที่โรงงานผ้าไหมไทย, โรงงานเครื่องเงินและเครื่องเขิน, โรงงานทำอัญมณีชื่อดังของเชียงใหม่ และศูนย์ทำร่มกระดาษสา

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน แบบเซ็ทเมนู หรือบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่ 5)

13.00 น.               แวะซื้อของฝากจากเชียงใหม่ ที่ร้านวนัสนันท์ ก่อนเดินทางกลับ อาทิ แคบหมู น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว เป็นต้น (ทางร้านมีบริการเพ็กบรรจุของใส่กล่องหรือบรรจุหีบห่อ)

15.00 น.               นำท่านสู่สนามบินเชียงใหม่ หรือ ตามที่นัดหมาย

 


 

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

-โรงแรมระดับสามดาว 2 คืน + อาหารเช้า

-มัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญดูแลระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรมทุกที่

-รถตู้ D4D Toyota VIP ปรับอากาศ รุ่นใหม่ พร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทาง + น้ำมันตลอดเส้นทาง

-น้ำดื่มตลอดเส้นทาง + ผ้าเย็น

-อาหารกลางวัน 3 มื้อ + อาหารเย็น 2 มื้อ

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 500,000 บาท

คนไทยทัวร์

มากกว่าคำว่าทัวร์ ใส่ใจ ทุกรายละเอียด เรียกหา คนไทยทัวร์

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดแพ็กเก็จทัวร์ภาคเหนือ มาใหม่

ทัวร์อิ่มเอม ปาย – ปางอุ๋ง – แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
ลมหนาว ลมรัก ณ ยอดดอย เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อ่างขางเชียงราย 4 วัน 3 คืน
ทัวร์กระซิบรัก เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พลังชีวิตเชียงใหม่ – เชียงราย 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เขลางค์นคร ลำปาง 4 วัน 3 คืน
ทัวร์รวมมิตร เชียงใหม่-เชียงราย 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ปาย หนาวใจ – ปางอุ๋ง – แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์แก่นแท้ ปาย – ปางอุ๋ง – แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่- เชียงราย 6 วัน 5 คืน”
ทัวร์รำลึกเชียงใหม่- ลำพูน – ลำปาง 3 วัน 2 คืน
Konthaitour Anniversary for Love 20-21 มกราคม 61 / 2 วัน 1 คืน เชียงใหม่ article
เชียงใหม่ ม่วนใจ ลอยกระทง 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมทัวร์เชียงราย 6 วัน 5 คืน
โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์แพ็กเก็จ เขลางค์นคร ลำปาง 3 วัน 2 คืน
แพ็กเก็จเชียงใหม่ ปาย อินทนนท์ 4 วัน 3 คืน
แพ็กเก็จทัวร์ เชียงใหม่ อ่างขาง ปาย 4 วัน 3 คืน[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (131359)
package KTT009 one adult, one child 13 years how much will be? Thanks in advanced for your kind advice.
ผู้แสดงความคิดเห็น patharawarin วันที่ตอบ 2009-10-14 14:22:21


ความคิดเห็นที่ 2 (137102)

 

แพ็กเก็จทัวร์วัดในเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน  (KTT009)  ค่าใช้จ่ายต่อคน  อยู่ที่ประมาณเท่าไรคะ

และสามารถติดต่อ ทัวร์ได้ที่เบอร์โทรอะไรคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น maew (maew-dot---dot-maew-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-13 19:35:34


ความคิดเห็นที่ 3 (142721)

 อยากทราบราาทัวร์ด่วนค่ะ จะจองให้พ่อกับแม่และน้องสาวค่ะ ด่วนมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุกัญญา (Sukanya-dot-landsee-at-googlemail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-23 20:39:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2000 All Rights Reserved By Konthaitour / The Luxury Tour Operator Specialty base in Chiang Mai, Thailand. มากกว่าคำว่าทัวร์ ใส่ใจทุกรายละเอียด เรียกหาคนไทยทัวร์

           ช่องทางการติดต่อ คนไทยทัวร์ 

   Konthaitour VDO

 

บริษัททัวร์นำเที่ยวเชียงใหม่ ,แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่ ,ท่องเที่ยวเชียงใหม่, ,ทัวร์เหนือ ,tour operator chiangmai,tour chiang mai ,tour package chiangmai,northern tours,chiangmai-chiangrai-travel,ทัวร์เหนือ,chiangmai,tour company chiangmai ,ข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงใหม่,Chiang mai , Chiangmai Travel Center, Tour Operator chiang mai thailand , chiang mai tours ,travel chiang mai ,tour chiang mai , chiangmai travel, Luxury-executive-VIP Tours ,family tours, honeymoon tours, Sightseeing ,tour package , chiang mai hotel, Travel Chiang maiทัวร์เชียงใหม่ ,เที่ยวเชียงใหม่ ,chiang mai mice ,chiang mai organize,บริษัททัวร์เชียงใหม่,บริษัททัวร์ ,เชียงใหม่,บริษัททัวร์นำเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่ ,ท่องเที่ยวเชียงใหม่, ,ทัวร์เหนือ,โรงแรมเชียงใหม่,กรุ๊ปทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์เหมาเชียงใหม่,จังหวัดเชียงใหม่,เชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว เชียงใหม่,บริษัททัวร์นำเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่ ,ท่องเที่ยวเชียงใหม่, ,ทัวร์เหนือ,โรงแรมเชียงใหม่,กรุ๊ปทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์เหมาเชียงใหม่ , chiang mai , Chiangmai Travel Center, Tour Operator chiang mai thailand , chiang mai tours ,travel chiang mai ,tour chiang mai , chiangmai travel, chiang mai activities,hotel chiang mai ,chiang mai hotel, honeymoon tours, Sightseeing ,tour package,#บริษัททัวร์เชียงใหม่ #บริษัทนำเที่ยวชียงใหม่ #บริษัทนำเที่ยว #ทัวร์เชียงใหม่ #เที่ยวเชียงใหม่ #แพ็กเก็จนำเที่ยวเหนือ #แพ็กเก็จนำเที่ยวเชียงใหม่ #โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ #ทัวร์ครอบครัวเชียงใหม่ #สันทนาการเชียงใหม่ #teambuildingchiangmai #chiangmaiteambuilding #micechiangmai #chiangmaimice #บริษัททัวร์ #คนไทยทัวร์ #เชียงใหม่ ,#chiangmaitravel #touroperatorchiangmai #chiangmai #chiangmaithailand #thailandchiangmai #travelagentchiangmai #travelagencychiangmai@konthaitour #konthaitour #holidaychiangmai #vacationchiangmai #asiatravel #tourguidechiangmai #chiangmaivip #honeymoonchiangmai #journeychiangmai #northernthailand #chiangmaiguide #guidetochiangmai#tourismchiangmai #tourismthailand,chiang mai,chiang mai photo,travel chiang mai ,tour thailand,holiday chiang mai,vacation chiang mai ,เชียงใหม่ ,ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ,chiang mai hotel ,thailand chiang mai,family tour,tour group,vip tour,tour company เชียงใหม่ ,ภาคเหนือ , tour chiangmai แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ Chiang Mai travel , Chiang Mai Tour,chiang mai package tour,trip chiangmai,ทริปเหนือ,เชียงใหม่ทริป ,honeymoon chiang mai ,chiang mai attractions,chiang mai activity,Chiang mai ,Chiang mai tour, tour chiang mai ,trip planner,advisor chiang mai , VIP,family tours, honeymoon tours, Sightseeing ,vacation , shopping chiang mai , holiday chiang mai ,thailand tour package , trip chiangmai ,thailand tour,tour thai,northtrip,hotel chiangmai,tour,guide ,จองห้อง ประชุม สัมมนา ,งานเลี้ยง ,กิจกรรมต่างๆ ,ปาร์ตี้ส่วนตัว ,Tour organize,golf arrangement ,events ,ทัศนศึกษา, ดูงาน ,ประชุมสัมมนา, ฝึกอบรม,STAFF PARTY และงานสังสรรค์ต่าง ๆ,พิธีการและงานมงคลต่าง ๆ,งานแต่งงาน  ,ฉลองเปิดบริษัท ,Theme party  ,Staff Party ,team building ,mice
    

TAT License : 21-00777
มากกว่าคำว่าทัวร์ ใส่ใจ ทุกรายละเอียด เรียกหา คนไทยทัวร์ 

3/112  ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร :   063-7892562   ,   089-5987492  
    @konthaitour  , bassktt

เเฟกซ์:   053-412130  
อีเมล์ :  konthaitour@hotmail.com  
ไทย :  www.konthaitour.com  Eng Version  : www.konthaitours.com